31-01-2014: VOSABB - Pabo’s in Randstad groter, in krimpregio’s kleiner
Het totale aantal pabo-eerstejaars is na een jarenlange daling weer gestegen. Lees meer


16-01-2014: Ministerie OCW: Aantal voortijdig schoolverlaters daalt fors
Het is gedaald naar 27.950, een daling van 8.300 tov schooljaar 2011/2012. Lees meer 


30-09-2013: Spitsnieuws - Zorg om probleemleerling

Nederland telt zo'n 70.000 jongeren tussen de 12 en 19 jaar die op school meervoudig probleemgedrag tonen. Lees meer

 

02-09-2013: Rijksoverheid - Principeakkoord investering euro 689 mln
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker namens het kabinet en de Stichting van het Onderwijs hebben een principeakkoord bereikt over een Nationaal Onderwijsakkoord. Lees meer 
 

13-03-2013: Ministerie OCW - euro 100 mln impuls leraren tekortvakken
De minister en staatssecretaris OCW informeren de Tweede Kamer over de maatregelen, mede n.a.v. het amendement van Lucas en Jadnanasing. Hier staat de brief.

Dagelijks nieuws in de Onderwijsdaily van Brechje Hollaardt

 

< 1 2 3 4 5 >