Landelijke conferentie
Deze vindt plaats op 7-2-2013 in het Bilderberg conferentiecentrum 't Speulderbos in Garderen. De hoofdlezing 'Een kijkje onder de schedel' is van neurowetenschapper Ysbrand van der Werf. Programma en aanmelden.

Nieuw examenprogramma
M.i.v. schooljaar 2012/2013 geldt het nieuwe examenprogramma, dat is overgenomen van het eindadvies aan de minister van OCW. Dat advies was gebaseerd op de ervaringen en onderzoeken van de afgelopen vijf jaar, en veldraadplegingen. 
I.s.m. regionale steunpunten heb ik de communicatie richting scholen opgezet over het nieuwe examenprogramma (zie artikel NVOX, maart 2012). 

Certificering modules
Het Landelijk Coördinatiepunt NLT coördineert de ontwikkeling van lesmateriaal. Er zijn nu 70 gecertificeerde nlt-modules. Alle modules krijgen na verloop van tijd een 'APK', zodat ze actueel blijven.

www.betavak-nlt.nl

< 1 2 3 4 5 >