In het boek Teach2 (geschreven in opdracht van Platform Bèta Techniek, 2012) wordt gepleit voor meer mensen met functie in bedrijfsleven die ook lesgeven in mbo.Teach2 is opgenomen in het masterplan Bèta en Technologie 'Naar 4 op de 10 (2012)'.

Ik was intensief betrokken bij Nut, noodzaak, nerds (2010), een uitgebreid onderzoek naar stereotiepe beelden over bètawetenschappen en technologie in de media. Welke veranderingen zijn er in Nederlandse populair-wetenschappelijke televisieprogramma's (1989-2009) en hoe hangen deze samen met ontwikkelingen in de maatschappij ten aanzien van bètatechnische beroepen?

www.platformbetatechniek.nl

< 1 2 3 >