In het vakblad voor bètadocenten NVOX heb ik diverse artikelen geschreven over onderwijsvernieuwingen.
Keuzes voor natuurprofielen (2008)
Student als assistent (2009)
Meisjes en bètatechniek (2009)
Tien didactische aandachtspunten voor beta -havo (2009)
Intervisie van betasecties (mei 2010)
Van klas 3 naar 4 in een natuurprofiel (2010) 

Ik heb meegeschreven aan de publicatie 'Tien didactische aandachtspunten voor havo-bètadidactiek (2010), een boekje samengesteld naar aanleiding van een debat tussen schoolleiders over onderwijsvernieuwingen (2006), meegeschreven aan het Manifest Samen Sterk waarin wordt gepleit om krachten te bundelen voor een bèta-impuls (2009). Diverse onderzoekspublicaties heb ik bewerkt om ze toegankelijk te maken voor een groot publiek.

www.universumprogramma.nl

< 1 2 3 4 >