18-04-2012 Platform Bèta Techniek: Roep om meer bedrijfsleven voor de klas
Onderwijs en werkgevers spreken zich gezamenlijk uit voor de inzet van meer mensen uit de praktijk in het onderwijs in de publicatie Teach2. Meer info en publicatie Teach2.

05-04-2012 VNCI - Innovatiecontract nieuwe fase voor topsector Chemie
In dit contract staat de inzet voor 2012 en 2013 van partijen als overheid, NWO, TNO en bedrijfsleven. Meer info

14-02-2012Platform Bèta Techniek
Op 13 februari 2012 is het Masterplan Bèta en Technologie aangeboden aan de minister van EL&I. Willen de topsectoren hun innovatieagenda's kunnen realiseren, dan zijn er voldoende goed opgeleide bètatechnici nodig. Minstens 40.000 bèta-technologische mensen zullen per jaar extra aangetrokken moeten worden. Het Masterplan staat hier

18-01-2012 - Nationale Onderwijsgids 
In een bestuursakkoord hebben minister Marja van Bijsterveldt en staatssecretaris Halbe Zijlstra met PO-Raad voorzitter Kete Kervezee prestatieafspraken voor de komende jaren vastgelegd voor het primair onderwijs. Deze moeten leiden tot verhoging van de onderwijskwaliteit en een versterking van de kwaliteit van het onderwijspersoneel. Meer staat hier

18-01-2012 - CBS 
In het voortgezet onderwijs kiest een steeds groter deel van de leerlingen voor havo of vwo. De verschuiving van het vmbo naar deze hogere onderwijssoorten is niet alleen positief. In de periode 2005/’06-2009/’10 is het slagingspercentage van havisten en vwo’ers met 4% afgenomen. Meer: http://tinyurl.com/6uehxfz 

 

< 1 2 3 4 5 >