05-09-2011 - Ministerie OCW

Staatssecretaris Zijlstra stelt33 miljoen extra beschikbaar aan de drie technische universiteiten (Delft, Eindhoven en Twente).

 

24-05-2011 - Ministerie OCW

De minister OCW bracht op 23 mei 2011 het actieplan 'Beter presteren' uit voor het voortgezet onderwijs. Het bevat maatregelen om talent te benutten en te streven naar een ambitieuze leercultuur in het vo. Hier de download

 

28-04-2011 - Inspectie van het Onderwijs

In het hbo is onvoldoende discipline in de naleving van de wetgeving rond het afstudeerniveau. Interne en externe kwaliteitszorg en het accreditatiestelsel vormen geen garantie voor het tijdig signaleren en corrigeren van zwakke opleidingen. Meer info:http://tinyurl.com/64tqnxz

 

31-03-2011 - VVD
VVD wil meer ZZP'ers voor de klas. Minister Van Bijsterveldt is positief over dit voorstel. Meer info: http://tinyurl.com/3nepfb7

< 1 2 3 4 5 >