Eerst de Klas is een programma voor excellente academici die maximaal twee jaar zijn afgestudeerd. In een twee jaar durend programma krijgen ze de kans om vier dagen per week op een school te werken en opgeleid te worden als docent, en één dag per week te participeren in het leiderschapsprogramma van het bedrijfsleven. Eerst de Klas is een gezamenlijk initiatief van onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

Voor het programma heb ik sinds 2009 diverse dingen gedaan:
- communicatieplan opgesteld
- geadviseerd
interviews gehouden met Marja van Bijsterveldt, Alexander Rinnooy Kan, Loek Hermans en Bernard Wientjes
- Eerst de Klas-magazine 2012 samengesteld
- Eerst de Klas-krant december 2010 geschreven
- Eerst de Klas krant maart 2010 geschreven

Na de pilots met tranche 1 en 2 heeft het ministerie van OCW middelen beschikbaar gesteld voor volgende tranches. In 2013 kan men solliciteren voor tranche 5.

www.eerstdeklas.nl

< 1 2 >