Het Platform Bèta Techniek heeft van de overheid de opdracht gekregen om te zorgen voor voldoende en kwalitatief goed opgeleide bèta's en technici. Het Platform stimuleert een brede bètatechniekaanpak in Nederland. Door samen met onderwijsinstellingen en bedrijven een maatschappelijke verandering teweeg te brengen, is het aantal veelbelovende studenten die hun bètatechnische talenten ten volste ontplooien, aanzienlijk gegroeid. 

Sinds 2005 lever ik een bijdrage aan de communicatie. Zo schrijf ik publieksversies van de jaarverslagen. Deze maken inzichtelijk wat er in de loop der jaren is opgezet en gegroeid.

Lees hier:
- jaarverslag 2011
- jaarverslag 2010
- jaarverslag 2009
- jaarverslag 2008
- jaarverslag 2007
- jaarverslag 2006
- jaarverslag 2005
- jaarverslag 2004

www.platformbetatechniek.nl

< 1 2 3 >