Het Landelijk Coördinatiepunt NLT (LCP) coördineert de verankering van nlt in het onderwijs. Sinds 2007 werk ik als communicatie-adviseur voor het LCP. In het kader van het 5-jarig bestaan heb ik meegeschreven aan het boek Beeld van bètavernieuwing: vijf jaar nlt-onderwijs.

Nlt kan de meest verstrekkende onderwijsvernieuwing blijken voor havo en vwo. Het vak is opgezet in nauwe samenwerking tussen docenten en vakspecialisten. Er zijn nu 70 modules, die zijn ontwikkeld met medewerking van 450 personen van 100 scholen, 10 universiteiten, 11 hogescholen en 20 andere instellingen zoals bedrijven en onderzoeksinstituten.

Het vak wordt nu gegeven op 230 scholen door 750 eerstegraads docenten. Op de scholen is een intensieve samenwerking ontstaan tussen docenten van natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, aardrijkskunde en soms zelfs van andere vakken.

Er zijn 10 regionale steunpunten in samenwerkingsverbanden van wo en hbo, waar nascholing wordt verzorgd en ervaringen worden uitgewisseld.

www.betavak-nlt.nl

< 1 2 3 4 5 >