Persoonlijk Assistent Leraren (PAL) was een regeling die werd uitgevoerd door Platform Bèta Techniek en SBO. Hij stimuleerde de inzet van studenten in het voortgezet onderwijs. Veel scholen maken inmiddels gebruik van PAL-studenten. 

Voor het PAL-project heb ik de brochure opgesteld, en
journaals en flyers geschreven, gebaseerd op praktijkervaringen.
brochure PAL
- journaal juni 2010 havo/vwo
- journaal juni 2010 vmbo
- journaal jan 2010 havo/vwo
- journaal jan 2010 vmbo
- journaal sep 2009
- flyer over inzet PAL bij nlt
- flyer over inzet vrouwelijk beta- PAL

www.pal-informatiepunt.nl