Sprint
Sprint was een programma van het Platform Bèta Techniek voor vernieuwingen in het bètatechnisch onderwijs op universiteiten en hogescholen. Vrijwel alle instellingen met bètatechnische studies hebben erin geparticipeerd (13 universiteiten en alle 17 hogescholen) en stelden Sprint-coördinatoren aan. Deze hebben veel werk verricht om de aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs te verbeteren.  

Sprint-UP
Sprint-UP was de mobiliteitsregeling vo-ho, waarbij vo-docenten en ho-docenten in bètatechniek in een verhouding 1:2 werden ‘uitgewisseld’. Sprint-UP werd ingezet binnen de regionale netwerken in de programma’s Universum en Sprint.

Voor Sprint en Sprint-UP heb ik meegewerkt aan de werkprogramma's en heb ik betrokkenen geïnterviewd. Zie ook Sprint-krant (2008) en Sprint-UP krant (2007).

www.sprintprogramma.nl