Voor (o.a.) de techniekopleidingen van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen wordt het onderwijs vernieuwd. Voorbeelden van die vernieuwingen zijn M+H met doorgaande leerlijnen mbo-hbo, co-innovators en Technovium, waarin techniekopleidingen van ROC Nijmegen, de HAN (propedeusejaar) en bedrijfsleven participeren. Nieuwe onderwijs- en samenwerkingsconcepten liggen hieraan ten grondslag, zoals levensecht leren in innovatieve bedrijfsprojecten, en doorlopende leerwegen.


Ik help met communicatie en pr bij onderwijsinnovaties in bètatechniekopleidingen. Zie ook
- MplusH persbericht over nieuwe onderwijsconcepten
nieuwsbrief MplusH (2011)
nieuwsbrief MplusH (2008) 
Technovium

www.han.nl