Agentschap NL voert programma’s, regelingen en wetten uit voor elf ministeries en zeventien opdrachtgevers buiten de Rijksoverheid.

In 2006 - 2007 was ik gedetacheerd bij SenterNovem om een beheersplan op te stellen mbt het intranet en internet. Ook werkte ik als communicatieadviseur om de onderlinge kennisontwikkeling te bevorderen via het opzetten van o.a. andere interne communities en het organiseren van een Kennistrefdag.

www.agentschapnl.nl