Stichting Leerplan Ontwikkeling is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Voor SLO geef ik advies over communicatie bij vernieuwingen in de bètavakken.

In februari 2011 ontving de minister van OCW de adviezen van de vernieuwingscommissies van natuurkunde, scheikunde, biologie en NLT. Over de vernieuwingen zijn onder meer veldraadplegingen gehouden. Er verschijnen regelmatig artikelen over in vakbladen voor docenten, zoals in NVOX. 

Lees hier
mijn interview met Thimo Jansen van Werkplaats de Kindergemeenschap dat verscheen in NVOX februari 2011.

www.slo.nl

< 1 2 3 >