Platform Axis was de voorloper van Platform Bèta Techniek en heeft bestaan van 1999–2004. Het Platform stimuleerde een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt in bètatechniek.

Ik was betrokken bij de opzet van Axis en heb o.a. meegeschreven aan de startnotitie. Voor Axis heb ik 26 nieuwsbrieven gerealiseerd en (mee)gewerkt aan diverse publicaties zoals
100 good practices (2002)
- 250 good practices (2004)
- de studie De menselijke kant van bèta techniek (red. Jan Geurts, 2001)
Kroonjuwelen van het vmbo (2003)
VTB-boek over techniek in het basisonderwijs (2004)

Hoe stonden de ministers van EZ (Laurens Jan Brinkhorst) en OCW (Maria van der Hoeven) van 2004 tegenover het Deltaplan Beta Techniek? Lees het in Axis Actueel 2004.

"De politiek moet onderwijsdoelen en kwaliteitseisen stellen. De discussies gaan veel te weinig over het grote perspectief." PvdA-kamerlid Mariëtte Hamer in Axis nieuwsbrief maart 2001.

Hoe zijn Boris Wanders en Judith Lechner met Technasium begonnen? Lees het in Axis Actueel 2003.