In 2011 heeft het ministerie van OCW besloten € 2 miljoen te investeren in IJ5Lab. Het is één van de vier Centra voor Innovatief Vakmanschap in Nederland. Met medefinanciering van en in samenwerking met het bedrijfsleven wordt het opgezet door Rijn IJssel en ROC De Leijgraaf, en het aansluitend onderwijs. In IJ5Lab werken bedrijven, mbo en hbo nauw samen en komen studenten in aanraking met nieuwe technieken en vooruitstrevende bedrijven.

Voor IJ5Lab het ik het communicatieplan opgesteld, het infobulletin en teksten voor de website geschreven.

www.ij5lab.nl