TalentenKracht is een multidisciplinair onderzoekprogramma van de Universiteit van Amsterdam, Katholieke Universiteit Leuven, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit.

Zij onderzoeken de ontwikkeling van talent bij jonge kinderen (3-14 jaar) binnen het domein van wetenschap en techniek, en het stimuleren van de ontwikkeling van dit talent. Dit gebeurt vanuit verschillende disciplines, zoals pedagogiek, neuro- en ontwikkelingspsychologie, onderwijskunde, reken- en science-educatie en taalverwerving. 

Het programma is opgezet om professionals en ouders de inzichten en instrumenten te geven voor deze talentontwikkeling.

Voor TalentenKracht heb ik in 2012 het communicatieplan opgesteld. Het doel is het bevorderen van het in de praktijk gebruiken van de informatie en de resultaten. We zijn nu bezig met de uitvoering.

www.talentenkracht.nl