Nieuwe Werk Kracht is een initiatief om de werking van de arbeidsmarkt eigentijds te maken: effectiever, goedkoper, toekomstvast.

Sinds juni 2013 ben ik er bij betrokken. Ik heb ik meegewerkt aan het strategische communicatieplan, diverse communicatie-uitingen, pr en de eerste pilot die in januari 2014 van start ging met de Sociale Dienst Drechtsteden. 

facebook.com/nieuwewerkkracht